PYTHON PROGRAMLAMA

PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ NEYE GÖRE SEÇİLİR ?

Veri analizi, imaj ve ses işleme, big data ve işlemi fazla uygulamalar yapacaksanız python programlama dili size göredir.

Resmi Web Sitesi : https://www.python.org  Python İndir.


EDİTÖRLER

  • VISUAL STUDIO IDE
  • VISUAL STUDIO CODE
  • PYCHARM
  • ATOM.IO
  • BRACKETS.IO
  • NOTEPAD++

TEMEL KODLAR

KOD ÇIKTISI VE ANLAMI
print (“merhaba”) merhaba
3*4+5 60
3**2  (üstünü alma) 9
11%2  (modunu alma=) 1
15//4 (bakkal bölmesi) 3 (ondalık kısmı çıkmaz)
A = 5

A +=10

A ya 5 değişkenini atamak

5+10 = 15 A değerinin ilk değer ile Son değerini toplar A ya atar

a = ’10’

b =’20’

print(a+b)

toplam = a+b

print (” Toplam = ” , toplam)

1020

string olduğu için değerleri birleştirir

 

toplama işlemi

Toplam = 30

#

ctrl+k+c yorum satırı yapma

Yorum satırı
“””    ”’  üst

“””   ”’  alt

Yorum satırları yapma

VERİ TİPİ DÖNÜŞTÜRME

Aşağıdaki çevre hesabı bir float değerdir, bunu string değere çevirme işlemi aşağıdaki gibi yapılır.

primeter = 2*pi*r

print(type(primeter))

print("primeter :" str(primeter))


STRING FORMATI

company = 't e l e n f o'

print(company[0])   company değişkeninin 0. dizisi en baştaki ilk karakteridir.

Çıktı : t


print(company[1]) company değişkeninin 1.dizisi baştan ikinci karakterdir yani boşluktur.

Çıktı :


lenght = len(company) company değişkeni kaç karakterlidir “len” komutu ile bulunur.

print(company[lenght-1]

Çıktı :  13


print(company[3:5]

Çıktı : e l


print(company[-7:-5]

Çıktı : e n


print(company[::-1]

Çıktı : o f n e l e t


c = 'telenfo'  n yu N büyük yapmak.

c = c[0:4] +’N’+ c[-2:]

print(c)

Çıktı : teleNfo

c.replace('n','N')


result = 200/700

print('the result is {r:1.3}' .format(r=result))

Çıktı : the result is 0,286


r: 1.3 sağ taraftaki bir virgülün solunda kaç basamak olacağını gösterir, üç ise virgülden sonra kaç basamak olacağını gösterir.

name = 'telenfo'

print(f"Company name is {name}")

Çıktı : Company name is telenfo


 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart