KATMA DEĞERLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

KATMA DEĞERLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

TARAF A : ÜRETİCİ
TARAF B : DAĞITICI

1.GENEL PRENSİPLER

1.1 İş Ortağı Yetkilendirmesi

Taraf A işbu belgeyle Taraf B’yi Üretici(Tam Unvan)’ın (bundan sonra Taraf A olarak anılacaktır) Türkiye bölgesinde müşteri ve bayi geliştirme ve bakımından sorumlu bir dağıtım ortağı olarak atar. Geçerli izin süresi, bu sözleşmenin yürürlük tarihinden 1 Ocak 2020’de başlar ve 1 Ocak 2025’te sona erer. Bundan böyle “Yetki Süresi” olarak anılacaktır.

Bu anlaşmanın sona ermesinden yaklaşık 60 gün önce, her iki taraf da karşılıklı müzakere yoluyla dağıtım ortaklığını yenilemeyi seçebilir ve mevcut şablona göre yeni bir anlaşma imzalayabilir.

Taraf B, Yetkilendirme Süresi boyunca Taraf A’nın ürünlerini yukarıda belirtilen ad altında satmaya yönelik tüm yasal ticari faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptir. Bu sözleşme kapsamında ilgili siparişlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, Taraf A ile Taraf B arasındaki ilişki, bir dağıtım sözleşmesi ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Taraf B ve acenteleri, yan kuruluşları, ilişkili kuruluşları ve çalışanları, Taraf A’nın temsilcileri, acenteleri veya çalışanları değildir ve A Tarafı adına yazılı belgelerde veya diğer yöntemlerle herhangi bir yükümlülük üstlenme hakkına sahip değildir.

Taraf B, ürünlerin ticari ve sivil amaçlarla kullanılmasını sağlamalı ve U.S hükümetinin ihracat kontrolüne ilişkin yasa ve düzenlemelerine uygun olmalıdır.

1.2 Yetkili Ürünler

 

Taraf B, bu anlaşma kapsamında Taraf A’dan satın alma ve Taraf A’nın aşağıdaki ürünlerini (“Ürünler”) yeniden satma yetkisine sahiptir.

Ürün Gamı Kategorileri

Taraf A, ürün hatlarını piyasa koşullarına göre ayarlama hakkına sahiptir. Gerçek ürün fiyatı, Taraf A’nın aylık olarak yayınlanan ürün fiyat tekliflerine dayanacaktır.

1.3 Bölge

 

Taraf B, A tarafının ürünlerini Türkiye topraklarında yeniden satabilir.

1.4 Taraf B İçin Ürün Satış Hedefi

Yetkili ürünler için yıllık satış hedefi:

Yetkili ürünler için yıllık satış hedefi in 2025 : 30.000.000

2025 Q1  :  5.000.000   (1 Ocak – 31 Mart )

2025 Q2 :  9.000.000   (1 Nisan – 30 Haziran )

2025 Q3 :  9.000.000   ( 1 Haziran – 30 Eylül )

2025 Q4 : 7.000.000    (1 Ekim – 31 Aralık )

 

1.5 Tedarik Fiyatı

 

Arz fiyatı, A tarafının Ürünlerini bu anlaşma kapsamında B tarafına sattığı fiyatı ifade edecektir. Her modülün tedarik fiyatı zaman zaman Üretici Ürün Liste Fiyatı’nda tanımlanır. Yukarıda belirtilen tüm fiyatlar, FOB Gemide Ücretsiz (incoterms 2000) şartına dayanmaktadır.

1.6 Kayıt ve Değişiklik

 

Taraf B, Üretici Katma Değerli distribütör için kayıt formunu dolduracaktır (Ek 1) açık ve eksiksiz bilgilerle birlikte A Tarafına aşağıdaki belgeleri sağlayın: İlgili devlet dairesi tarafından cari yıl için yıllık incelemeyi üstlenen işletme ruhsatının kopyası. Yukarıda belirtilen belgelerin tümü değiştirilecekse, B Tarafı, yazılı değişiklik talimatlarını ve ilgili değiştirilmiş belgeleri A Tarafının rızasıyla zamanında sağlayacaktır.

Taraflardan birinin sözleşme süresi içinde Kanuni Temsilci ve/veya Genel Müdür’de herhangi bir değişiklik olması halinde, ilgili taraf, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde bu değişikliği diğerine bildirecektir.

2. A Tarafının Temel Yükümlülükleri ve Hakları

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart