Genel

İŞLETME MATEMATİĞİ

1. ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR Giriş Bu bölümde gerçek hayattaki işletme, ekonomi ve sosyal bilimlere ait problemlerin matematiksel olarak modellenmesinde sıkça kullanılan çok değişkenli fonksiyonlar ele alınmaktadır. Bir durumdan diğerine, gözlemden gözleme farklılık gösteren özelliklere “değişken” adı verilir. Değişkenin belli özelliklerine karşı getirilen sayı ve sembollere ise “değişkenin değeri” adı verilmektedir. Değişken adı verilen iki terimin …

İŞLETME MATEMATİĞİ Devamı »

Pazarlama Yönetimi

1. PAZARLAMA YÖNETİMİ KAVRAMI VE 21. YY’DA PAZARLAMA YÖNETİMİ Giriş Pazarlama hem işletme içerisinde hem de işletmenin çevresinde söz konusu olan önemli bir işletme fonksiyonudur. Pazarlamanın özü değişim sürecidir. Bu süreçte çeşitli tarafların değer üreterek ve değiş tokuşunu sağlayarak diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları söz konusudur. 1.1. Pazarlama Kavramı, Önemi ve Kapsamı Pazarlamanın, bu alanda uzman olan …

Pazarlama Yönetimi Devamı »

Dış Ticarete Giriş

1. DIŞ TİCARET TEORİSİNE GİRİŞ Giriş Dış ticaretin Adam Smith tarafından tam olarak serbest bırakılması fikrinin üstünden neredeyse üç asır geçti. Bu süre zarfında dünya üzerinde dış ticaretin serbestleşme serüveni çok büyük aşamalar kaydetti. Dış ticaretin ülkere sağladığı avantajlar ülkelerin barışçıl yollar ile zenginleşmelerine ve refahlarını arttırmaya neden olmuştur. Günümüzde ülkeler artık ordularının büyüklükleri ile …

Dış Ticarete Giriş Devamı »

E – Ticaret

1. İNTERNET VE WEB Giriş İnternet her ne kadar artık Türkçeleşmiş bir terim olsa da orijinal adı ağlar arası çalışma anlamına gelen internetworking teriminden gelmektedir. Kısaca uluslararası ağlar gibi algılanabilir. Esas karşılığı pek çok ağı birbirine bağlayan bir ağdır. Böylece ağa doğrudan bağlı bazı bilgisayarların sürekli aktif olmasından dolayı sıradan bir kullanıcı her girişinde istediği …

E – Ticaret Devamı »

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki

1. DIŞ TİCARET Giriş 21. yüzyılda dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte, üretim ve ticari faaliyetlerin artan bir şekilde uluslararası nitelik kazandığı günümüzde kaçınılmaz bir gerçektir. Küresel ekonomide yaşanan bu gelişim sürecinde, bir ülkenin ve firmanın küresel sistemde etkili bir konum edinebilmesi dış ticaretteki başarısına ve rekabet edebilme gücüne bağlıdır. Dış ticarette rekabetin yolu ise ülke ekonomisinin …

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki Devamı »

Lojistik İlkeleri

1. LOJİSTİĞE BAKIŞ Giriş Lojistik operasyonları gün geçtikçe şirketler için daha da önemli hale gelmektedir. Bu çerçevede ele alınan farklı yaklaşımların bilinmesi gereklidir. Bu bölümde öncelikle lojistiğin tanımı yapılacak sonrasında ise lojistik operasyonlarının işletmeler açısından hangi birimlerde kullanıldığı açıklanacaktır. 1.1. Lojistiğin Ekonomik Etkileri Lojistiğin kavramının tanımlanmasından ve kapsadığı alanların ifade edilmesinden önce lojistik operasyonlarının ekonomik …

Lojistik İlkeleri Devamı »

Shopping Cart