Elektrik

LİMİT SWITCH ŞALTERİ NEDİR ?

Limit switch bir makine parçasının ya da bir nesnenin hareketi, dokunması, çarpması ile çalışan elektromekanik cihazdır. Limit switch, bir nesnenin varlığını ve yokluğunu algılamak için kullanılır. Başka bir nesneyle temas ettirilerek mekanik olarak etkinleştirilebilir. Bu tespiti yapmak için bir çeşit kolu, aktüatörü ve pistonu vardır. Nesne limit switchin aktüatörüyle temas ettiğinde, aktüatörü kontakların durumunun değiştiği …

LİMİT SWITCH ŞALTERİ NEDİR ? Devamı »

Shopping Cart