tarihinde yayınlandı Yorum yapın

LAYER 2 VE LAYER 3 ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR

Ağ mühendisleri ve mimarlar için, kullanabileceğiniz farklı ağ türlerini anlamak ve ardından doğru teknolojileri stratejik olarak kullanmak, ağ altyapınızın genel güvenliğini ve hızını büyük ölçüde artırabilir. Özellikle, bir Katman 3 ağı ile bir Katman 2 ağı arasında doğru kararları vermek, operasyonlarınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Genel olarak, Katman 2 bir yayın Ortam Erişim Kontrolü (MAC) MAC seviyesi ağıdır, Katman 3 ise internet protokolü (IP) ağı üzerinden bölümlere ayrılmış bir yönlendirmedir.

Her iki katmanı daha iyi anlamak için OSI modelini biraz daha derinlemesine inceleyelim.

OSI 7 katman modelini anlama

OSI, Açık Sistemler Bağlantısı anlamına gelir. Dünyadaki telekomünikasyon ve bilgi işlem sistemlerinin işlevlerini standartlaştırmak için kullanılan bir modeldir. Katmanlar, kullanılan gerçek teknolojiyi tanımlamayan soyutlamalar olduğundan OSI 7 kavramsaldır; ancak ağ topolojisi ve birlikte çalışabilirlik tasarlanabilir.

Ama, bu tam olarak ne demek oluyor? Bilgi Teknolojisinde, standardizasyon soyuttur, böylece sağlayıcılar, üreticiler, programcılar ve dahil olan herkesin tek tip bir anlayış düzeyi sağlayan birlikte çalışacak bir modeli vardır. Bu, farklı sistemlerin ve süreçlerin birlikte çalışabilirliğini artırır, böylece birbirleriyle çalışabilirler.

OSI katmanları

OSI modelindeki her katman, üstündeki katmana hizmet eder. OSI modelinde toplam yedi katman vardır. İşte her birinin kısa bir özeti:

  1. Fiziksel katman: Birinci katman  , veri bitlerinin fiziksel ortamlar üzerinden iletilmesiyle ilgilidir.
  2. Veri bağlantısı:  Katman iki, fiziksel katmandaki bağlı düğümler arasında çerçevelerin iletimini belirtir.
  3. Ağ:  Çok düğümlü bir ağın adreslenmesi, yönlendirilmesi ve trafik kontrolü Katman üçte açıklanmıştır.
  4. Taşıma:  Bir ağ üzerindeki noktalar arasında bölümleme, bilgilendirme ve çoğullama Dördüncü Katmanda tanımlanmıştır.
  5. Oturum:  Beşinci katman, iki düğüm arasındaki sürekli veri alışverişine bakar
  6. Sunum:  Ağ hizmeti ile uygulama arasında kodlama, veri sıkıştırma ve şifreleme / şifre çözme Altıncı Katmanda gerçekleşir.
  7. Uygulama:  Kaynak paylaşımı, yüksek seviyeli API’ler ve uzaktan dosya erişimi Yedinci Katman tarafından tanımlanır.

Katmanlar 1, 2 ve 3  Ortam Katmanları  iken 4, 5, 6 ve 7  katmanlar Ana Katmanlardır .

Katman 3, Katman 2’nin üstünde çalışır

Oldukça basit görünüyor değil mi?  OSI yedi katmanlı modelde, Katman 3, Katman 1 üzerinde çalışan Katman 2’nin üzerinde çalışır. Bitler, çeşitli ortam, kablolar, bağlantı noktaları vb. Üzerinden aktarılır. Çerçeveler, bir veri bağlantısındaki iki düğüm arasındaki verileri tanımlamak için kullanılır, ve ikiden fazla düğüm olduğunda, ağ yönlendirmeye ve trafiği kontrol etmeye yardımcı olur. Ama bundan biraz daha fazlası var.

Katman 2 alt katmanları

Katman 2, iki cihaz arasında fiziksel bir bağlantı kurmak ve sonlandırmak için protokolü tanımlar. IEEE 802 altında  , Katman 2 iki alt katmana bölünebilir. MAC, aygıtların medyaya erişmesini ve iletmesini onaylarken, Mantıksal Bağlantı Katmanı (LLC) ilk olarak ağ katmanındaki protokolleri tanımlar ve ardından hataları ve çerçeve senkronizasyonunu kontrol eder.

Layer 3’ün IP adresleriyle çalıştığı yerlerde Layer 2, MAC adresleriyle çalışır. MAC adresleri, her cihazda bulunan ağ bağdaştırıcısı için benzersiz tanımlayıcılardır. IP adresleri, MAC adreslerinden daha yüksek bir soyutlama katmanı olduğundan, zorunlu olarak ‘daha yavaştır’ (teorik olarak – insan deneyimimize göre, akademik). IP adresleri ayrıca genellikle bir DHCP sunucusu tarafından ‘kiralanır’ veya ‘atanır’. MAC adresi, ağ bağdaştırıcısı için sabit bir adrestir ve donanım bağdaştırıcısı değiştirilmeden bir aygıtta değiştirilemez.

Bir benzetme yapacak olursak, bir ev adresi, bir MAC adresi gibi her zaman aynıdır, oysa bir IP adresi, evdeki muhatap gibi değişebilir.

Katman 2 ve Katman 3 ağ iletişimi arasındaki verimlilik soruları

Katman iki ağ, ARP ve DHCP yayınları dahil tüm trafiğini iletir, böylece L2’de bir aygıt tarafından iletilen veriler ağdaki tüm aygıtlara iletilir. Bu tür yayın trafiği çok hızlıdır, ancak ağın boyutu arttıkça tıkanıklık yaratır ve ağ üzerinde verimsizliğe yol açar.

Üçüncü katman trafiği, yayın trafiğini kısıtlar. L3’teki yöneticiler ağları bölümlere ayırabilir ve yayın trafiğini alt ağlarla sınırlayarak büyük ağlarda yayın sıkışıklığını sınırlayabilir.

L3 ağlarının L2 ağlarının üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz ve bu nedenle L2’den daha yüksek bir soyutlama katmanıdır, ancak bu daha hızlı veya daha iyi oldukları anlamına gelmez.

L2 yayınına kıyasla, işte L3 işlemi: L3’e gönderilen her bir datagram (veri paketi) için, IP kısmı, veri bağlantı katmanı (L2) çerçeve bilgisinin çıkarılmasıyla okunur ve daha sonra yeniden birleştirilir. Buradan, atlama sayısı azaltılır, başlık sağlama toplamı yeniden hesaplanır ve bir yönlendirme araması yürütülür. Gördüğünüz gibi, L2’den biraz daha karmaşık.

Hangisi daha iyi, Katman 3 ağı mı yoksa Katman 2 mi?

OSI’nin her iki katmanının da ağ performansı mimarisinde rolleri olduğu için hangisinin daha iyi olduğu sorusu daha azdır. Katman 2 ağı, daha geniş bir ağın tıkanıklıktan etkilenmeyeceği aynı ofisteki birbirine yakın iki bilgisayar arasında bilgi yayınlamak için daha yararlı olacaktır.

Ancak, L3 ağ anahtarları IP adreslerinin yönlendirilmesiyle çalıştığından, birden çok site üzerinden ve internet üzerinden ağ trafiğini yönetmek için daha iyidirler. Bu, iki soyutlama katmanı arasındaki temel farkı ve anahtar olarak nasıl işlediklerini vurgular.

Ağ iletişimi için Katman 2 anahtarı veya Katman 3 anahtarı arasında nasıl seçim yapılır?

Şirketinizin BT altyapısını oluşturmak veya yükseltmek söz konusu olduğunda, sizi en çok zile ve ıslığa sahip olan yönlendiricilere veya Katman 3 anahtarlarına yatırım yapmaya iten birçok tavsiye alma olasılığınız vardır. Bu seçenekler ayrıca ek (potansiyel olarak önemli) maliyetler getirir, ancak daha büyük her zaman daha iyi anlamına gelmez.

Daha önce belirtildiği gibi, bir Katman 3 anahtarına mı yoksa Katman 2 anahtarına mı ihtiyacınız olduğuna karar vermek, benzer bir karşılaştırmadan çok özel gereksinimlerinize bağlıdır. Bu, düz başlı mı yoksa yıldız başlı tornavidanın mı daha iyi olduğunu sormak gibidir – cevap her zaman eldeki işe bağlıdır.

OSI’deki Katman 3 ve Katman 2 arasındaki farka çok benzer şekilde, Katman 2 anahtarı ile Katman 3 anahtarı arasındaki temel fark, yönlendirme işlevidir. Katman 2 anahtarı yalnızca MAC adresleriyle çalışır ve IP gibi daha yüksek katman adresleriyle etkileşime girmez. Öte yandan bir Katman 3 anahtarı, IP ve sanal yerel alan ağı (VLAN) iletişimlerini içeren statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme de yapabilir. Bu çift katmanlı işlevsellik, Katman 3 anahtarının aynı zamanda çok katmanlı anahtar olarak da bilinmesinin nedenidir.

Pratik anlamda bu, ağınız bir Katman 2 etki alanında çalışıyorsa, Katman 3 anahtarından hiçbir fayda sağlamayacağınız anlamına gelir. Ancak, VLAN arası yeteneklere ihtiyacınız varsa, o zaman bir Katman 3 anahtarına ihtiyacınız olacaktır.

Katman 3 anahtarı veya yönlendirici: Fark nedir?

Yüzeyde, yönlendiriciler ve Katman 3 anahtarları birçok aynı özelliği paylaşır. Her iki seçenek de gelen veri paketlerine erişerek ve ilgili kaynak ve hedef adreslerine göre dinamik yönlendirme kararları alarak aynı yönlendirme protokollerini sunar.

Aralarındaki temel fark donanımdadır, çünkü Katman 3 anahtarı bir anahtarın tüm özelliklerini sunar, ancak bir yönlendiricinin özelliklerinden yalnızca bazılarını sunar. Bu olumsuz gibi görünse de, gerçek şu ki, Katman 3 anahtarları, yönlendiricilerin bazı karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak LAN’larda gelişmiş performans için üretilmiştir. Bu nedenle, bir Katman 3 anahtarı daha hızlı veri aktarımları sunabilir ve veri doğrulamadaki bazı adımları atlayarak bir LAN içindeki ağ tıkanıklığını bir yönlendiriciden daha iyi önleyebilir. Bir Katman 3 anahtarında ayrıca herhangi bir geniş alan ağı (WAN) bağlantı noktası yoktur ve bu nedenle VLAN’lara bağlı kalmalıdır.

Katman 2 veya Katman 3 anahtarı arasındaki karara benzer şekilde, soru uygulamaya gelir. Birden fazla ofisi, veri merkezi ve WAN’ı olan büyük bir kuruluşsanız, bu altyapıların iletişim kurmasına izin vermek için bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır. Durum böyle değilse ve yalnızca bir Katman 2 anahtarını aşan intranet ortamlarıyla VLAN kullanıyorsanız, Katman 3 anahtarı ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özel olarak oluşturulmuştur.

Daha azı daha fazladır (bazen)

Daha düşük katman teknolojisi ile çalışmanın daha az donanım ve daha az çalışma modu gerektirdiğini ve bu da genellikle daha düşük bir maliyet anlamına geldiğini unutmamak önemlidir.

Örneğin, Katman 3 anahtar tabanlı bir altyapı, yönlendiricilerin tüm sitelere kurulmasına ihtiyaç duyarken, Katman 2 sistemi, alt küme olarak yönlendirici işlevine sahip Ethernet anahtarlarını kullanabilir.

Dijitalleşmeyi benimsemeye çalışan çoğu işletme için BT maliyetleri istikrarlı bir şekilde artıyor. Şimdi, her bir teknolojik yeniliği kucaklamanın aslında işin büyümesine yardımcı olmaktan daha fazlasını engelleyebileceği bir dönüm noktasındayız. Günümüzde bilgili iş lideri, altyapınızı modernize etmeye odaklanmalı ve gereksiz yeteneklere yatırım yapmaktan kaçınmalıdır.

Katman 2 veya Katman 3 karşılaştırması açısından, Katman 3 anahtarı, VLAN’larla birlikte daha pahalıya mal olacak ve bunu yapılandırmak, Katman 2 anahtarları kullanmaktan daha fazla yapım ve bakım maliyeti gerektirecektir. Sırayla, yönlendiriciler tüm benzer nedenlerden dolayı Katman 3 anahtarlarından daha pahalı olacaktır.

Ancak, altyapınızı mümkün olduğunca düzene sokmanız gerekse de, bazı yatırımlardan kaçınılamaz. Örneğin, Katman 2 anahtarları LAN’lar içinde etkili olsa da, WAN yeteneklerinin olmaması, internete erişim için bir yönlendiriciye olan ihtiyacı tamamen azaltamayacakları anlamına gelir. Hangisinin daha iyi olduğunu belirlemek size ve gereksinimlerinize bağlıdır.