tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS 1 KVA REGÜLATÖR ŞARTNAMESİ

Giriş gerilimi 220 V AC 1 Faz olacaktır.  

Giriş gerilim toleransı:  65 V AC – 300 V AC olacaktır. (Regülatör Min. 100V civarı bir giriş voltaj değerinde ilk çalışmayı yapabilecektir. İlk açılış sonrası 65VAC-300VAC aralığında çalışabilecektir.)

Giriş Frekansı 50 Hz. +/- %5 olacaktır.

Çıkış Gerilimi 220 V AC 1 Faz olacaktır.

Çıkış Gerilim Toleransı en fazla +/- %10 olacaktır.

Çıkış Frekansı 50 Hz olacaktır.

Anahtarlama Tristör kontrollü olacaktır.

Düzenleme Hızı 400 – 500 V/sn olacaktır.

Aşırı Yük %110–125 yükte 3 (üç)  dk, %126–150 yükte 5 (beş) sn ve %150 den yüksek direkt çıkışını kapatacaktır.

Çıkış Rölesi ile düşük/ yüksek gerilim ve aşırı yüklenmelerde yükü ayırabilecektir.

Regülatörün tasarımı, ani olarak gerçekleşen gerilim yükselmelerinde (Giriş Gerilimin 100 V’tan anlık olarak 300 V’a yükselmesi durumlarında), regülatörün gerilim düzeltme zamanına kadar geçen anlık süre içerisinde olmak şartıyla regülatör ile yük ayrı kalacak şekilde tasarlanacaktır. Regülatör çıkış gerilimi istenen değerlere ulaştığında regülatör yükü besleyecektir.  Bu tasarım regülatör içerisinde giriş bölümündeki 40 A’lik sigorta ve çıkış bölümündeki uygun bir kontaktör vasıtasıyla ile gerçekleştirilecektir.

Aşırı akım, aşırı ısı, kısa devre ve Tristor arızalarında otomatik kapanacaktır.

Girişte termik manyetik sigorta ile koruma olacaktır.

Regülatör, voltaj düzenlemesini, mikroişlemci program kontrolünde dijital teknoloji ile yarı iletken güç elemanları ile gerçekleştirecektir. Regülatör, tamamen statik ve otomatik yapıda olacaktır (servo kontrollü olmayacaktır).

Regülatöre ait voltaj düzeltme devreleri; servomotor, röle ya da başka herhangi bir hareketli parça (açma/kapama şalteri ve soğutma fanları dışında) içermeyecektir.

Mikroişlemci kontrollü kartlarla yüksek hız ve kararlılıkta regülasyon ve kontrol imkanı olacaktır.

Güç katlarında modül tristörler kullanılacaktır. Triac vb. uygulamalar olmayacaktır.

Regülatörün ön panelinde giriş voltajının normal sınırlar içinde olduğunu gösterir ışıklı uyarı  bulunacaktır. Giriş voltajı normal sınırlar dışına çıktığında ışıklı sinyal sönecek ve LCD ön panelde “giriş hatalı” veya benzeri uyarı metinleri yazısı olacaktır.

Regülatörün ön panelinde çıkış voltajının normal sınırlar içinde olduğunu gösterir ışıklı uyarı bulunacaktır. Çıkış voltajı normal sınırlar dışına çıktığında ışıklı sinyal sönecek ve LCD ön panelde “çıkış hatalı” yazısı olacaktır. Bu durumda çıkış koruma kontaktörü bırakacak ve “FAULT”  veya benzeri ışıklı uyarısı yanacaktır.

Regülatör herhangi bir hata uyarısı ile devreden çıktığında bu uyarı LCD ekranda yazacak ve bu bilgi regülatör kapatılmadığı sürece veya yeni bir uyarı alınmadığı sürece saklanacaktır.

Gelişmiş 2×16 LCD ön panel sayesinde detaylı bilgi izleme olanağı bulunacaktır. Faz kontrol kartları ile LCD panel birbirleri ile haberleşeceklerdir.

Kontrol kartlarının sahada değiştirilmesi gerektiğinde herhangi bir ayar veya kalibrasyona gerek olmayacaktır.

Montaj kolaylığı sağlayan giriş için fiş, çıkış için priz bulunacaktır. Bağlantı terminalleri kabinin arka tarafında bulunacaktır.

Cihazın bütün kapakları yetkisiz kişilerin müdahalesini önlemek, işletme ve servis güvenliğini sağlayabilmek için vidalı olacaktır. Menteşeli açılır kapak olmayacaktır.

Regülatör kutuları darbelere karşı mukavemet açısından en fazla 1,5 (birvirgülbeş) mm DKP saçtan imal edilecektir. Kabinin taşıyıcı ana iskeleti Galvaniz korumalı saçtan üretilmiş olacak, taşıyıcı iskelet boyalı olmayacaktır. Regülatörün kapakları korozyona karşı mukavemet için RAL 7035 renginde elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

LCD gösterge ve tuş takımına sahip olacaktır.

LCD gösterge ile giriş/çıkış gerilimi, % yük, frekans bilgisi, arıza kayıt ve teknik servis bilgileri gözlenebilecektir.

%90 Yoğunlaşmayan nem oranında ve 2.500 (ikibinbeşyüz) mt yükseklikte çalışabilecektir.

Çalışma sıcaklığı -30 oC ile +40 oC aralığında olacaktır.

Boyutlar en fazla (GxDxY) 20x40x37 cm olacaktır.

Cihazın CE kriterlerine uygun olacaktır.

Ürünler mevcut saha dolabının içine monte edilmiş olacaktır. Saha dolabının içine monta edili olarak teslim edilememesi durumunda aşağıdaki özelliklere uygun dış ortam şartları için üretilmiş özel pano ile birlikte verilecektir.

Koruma yapısı en az IP-65 koruma sınıfına sahip olacaktır. Pano havalandırması alttan ve/veya üst ile yandan verilecektir. Pano ile aynı özellikte galvanizli malzeme 1,5 mm et kalınlığında (TS-914 EN ISO 1461 standardında) ile kaplanacaktır. Ürün mevcut direk üzerine montaj aksesuarları ile birlikte verilecektir.

Pano yapısı istenildiğinde daha sonra, mevcut saha dolaplarındaki kontrol cihazlarına ısı verisi iletebilir bir bağlantıya müsaade edebilecektir.

Panolar  barındırdığı elektronik cihaz VB malzemelerin uygun teknik özelliklerde çalışmasını temin edebilecek şekilde ısı, nem, su, rüzgâr vb. her türlü olumsuz koşula dayanıklı ve kilitli olacaktır. Bu amaçla, güneş ışınlarına bağlı olarak aşırı ısınmanın ve çok soğuk havalarda aşırı soğumanın önlenmesi açısından kullanılacak panolar için uygun bölümlerde ısı yalıtımlı olarak imal edilmiş olacaktır.

Pano içten içe en fazla 60x70x40 (±5) cm. (En x Boy x Derinlik) ebatlarında olacaktır.

Pano TS-914 EN ISO 1461 standardına uygun galvanizli saçtan ve taban hariç dış cidarlar en fazla 1,5 (birvirgülbeş) mm, iç cidarlar en fazla 1 (bir) mm et kalınlığında olacaktır. Taban en fazla 1,5 (birvirgülbeş) mm et kalınlığında olacaktır.

Pano taban hariç, yan yüzeyler ve tavanı çift cidarlı olacaktır. İç ve dış cidar arasında ısı yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Isı yalıtım malzemesi olarak 10-20 (on-yirmi) mm kalınlığında sert poliüretan köpük kullanılacaktır. Kullanılacak Poliüretan köpüğün yoğunluğu en az 10 (on) kg/m3 olacaktır.

Pano tabanında ve/veya yan yüzeyinin en üstünde korumalı doğal havalandırma çıkışları olacaktır. Havalandırma çıkışları konumlandırılmasında, basınçlı su ve sabotaja karşı gerekli konuma tedbirleri alınmış olacaktır.

Pano regülatör birimleri dışındaki diğer aktif birimler içinde uygun olacaktır.

Pano kullanılacak alt ve üst havalandırma delikleri kar, yağmur ve her açıdan gelebilecek basınçlı suya karşı korumalı yapıda olacaktır. Havalandırma delikleri doğrudan gözükmeyecek şekilde ve kamuflajlı olacaktır. Böcek ve sabotaja karşı korumalı yapıda olacaktır.

Ağırlığı en fazla 30 (otuz) kg olacaktır.

Girişte şebeke kaynaklı yüksek voltajlara karşı pano içerisinde regülatörün önünde korumayı sağlayacak şekilde 50 A’lik sigorta kullanılacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS 10/20 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ŞARTNAMESİ

10/20 KVA Kesintisiz Güç Kaynakları İdare/Kullanıcı Birime ait KGYS merkezlerinde şebeke gerilimini düzenlemek ve elektrik kesintilerinde jeneratör devreye girene kadar sistemin çalışır durumda tutulmasını sağlamak üzere kullanılacaktır.

10/20 KVA güç çeken 220 V gerilimle çalışan bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak üzere üretilmiş olacaktır.

KGK 3 faz giriş 3 faz çıkış olacak şekilde temin edecektir. Şebekenin uygun olmadığı durumlarda 1 faz giriş 1 faz çıkışa sahip KGK’lar da kullanılabilecektir.

KGK cihazları online çalışma prensibine sahip olacaktır.

Giriş gerilimi, 3 faz + nötr, AC 220/380 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe KGK normal çalışmasına devam edecektir.

Jeneratörle maksimum uygunluk sağlanması amacıyla giriş güç faktörü değeri %99’den büyük olacaktır.

KGK giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır.

Şebeke 3 faz + nötr, AC 220/380 V ± %10 gerilim ve 50 Hz ± %1 frekans sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile statik bypass arasında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapacaktır.

KGK’nın çıkış güç faktörü en az 0,9 olacaktır.

Çıkış gerilimi ± %1 ve frekansı ± % 0,2 tolerans sınırlarını aşmayacaktır. Çıkış geriliminin dinamik toleransı  %100 yük darbesinde,  ± %5’i aşmayacaktır. Bu tolerans en çok 40 (kırk) ms’de ± %2 sınırlarına çekilecektir.

Tam yükte toplam harmonik miktarı lineer yüklerde  %3’ü, bilgisayar yüklerinde %6’yı geçmeyecektir.

İnvertör tam yükte devamlı, %125 yükte asgari 10 (on) dk ve %150 yükte asgari 1 (bir) dk çalışacaktır.

Tam yükte 10 KVA KGK’ların verimliliği en az %90, 20 kVA KGK’ların verimliliği %92 olacaktır.

Tam yükte 10 KVA KGK’lar 60 dB’den, 20 kVA KGK’lar 62 dB’den daha az gürültü ile çalışacaktır.

Tam yükte her bir KGK 30 (otuz) dk besleme sağlayacaktır. Bu süre için dâhili akü grupları yetersiz kaldığında harici akü grupları kullanılacaktır.

Voltaj, frekans, yük,  akım ve sıcaklık değerlerini gösteren LCD ekranı olacaktır.

SNMP ve web tabanlı olarak cihazın logları, arıza mesajları, alarmları izlenecektir.

KGK’ ların çalışma sıcaklık aralığı en az 0oC ile +40oC olacaktır.

Jeneratörle maksimum uygunluk sağlanması amacıyla giriş THDI değeri %5’ten küçük olacaktır.

Kullanılacak akülerin üzerinde üretim tarihi olacak ve akü imalat tarihi ile muayene ve kabul tarihi arasındaki süre 180 (yüzseksen) günü aşmamış olacaktır.

Aküler tam deşarj olduktan sonra en fazla 8 (sekiz) saatte şarjlı duruma gelecektir.

Aküler; -10oC ile +50oC sıcaklık değerleri arasında çalışabilecektir.

Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve orijinal kabinetine veya racka monte edilmiş olacaktır.

Akülerin üzerinde imalatçı firmanın adı, imalat tarihi, (Ay, yıl veya bu bilgileri belirten üretici kodu ), Gerilim (V), Amper-Saat (Ah) veya Güç (Watt) değeri yazılı olacak, yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.

10 ve 20 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı ve Kurulumu için Yüklenici; topraklama ve KGK Enerjisi Dağıtım Tesisatlarını gösterir plan ve projelerini 2 (iki) takım halinde doküman ve CD ortamında, kurulacak Sistemler’in muayene ve kabulden önce İdareye/Kullanıcı Birime teslim edecek, tutanak altına alınacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS 1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ŞARTNAMESİ

1 KVA Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) bu şartname kapsamında kullanılacak olan saha dolaplarında bulunacak ve buradaki aktif cihazların şebeke gerilimini düzenlemek ve elektrik kesintilerine karşı sistemin kontrolsüz kapanışını önlemek üzere kullanılacaktır.

1 KVA güç çeken bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak üzere üretilmiş olacaktır.

KGK cihazları online çalışma prensibine sahip olacaktır.

KGK cihazları 1 faz giriş ve 1 faz çıkış olacaktır.

Giriş gerilimi, AC 220 V ± %25 gerilim ve 50 Hz ± %5 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe KGK normal çalışmasına devam edecektir.

KGK cihazın giriş güç faktörü en az %97 olacaktır.

KGK giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır.

Şebeke 50 Hz ± %1 ve 220 V ± %10 gerilim sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile statik bypass arasında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapacaktır.

KGK’nın çıkış güç faktörü en az 0,9 olacaktır.

Çıkış gerilimi 220 V AC ± %2 ve frekansı 50 Hz ± %0,5 tolerans sınırlarını aşmayacaktır.

Çıkış geriliminin dinamik toleransı % 100 yük darbesinde,  ± %5’i aşmayacaktır.

Tam yükte toplam harmonik miktarı lineer yüklerde  %3’ü, bilgisayar yüklerinde %6’yı geçmeyecektir.

Tam yükte verimliliği en az %88 olacaktır.

Tam yükte 50 dB’den daha az gürültü ile çalışacaktır.

KGK cihazı tam yükte en az 5 (beş) dk besleme sağlayacaktır.

KGK’ ların ön panelinde butonlar bulunacaktır.  KGK’ ların ön panelinde Şebeke var/yok, Yük by-pass’da, Yük seviyesi, aşırı yük, Aküden çalışma vb. durumları görülebilecektir.

SNMP ve web tabanlı olarak cihazın logları, arıza mesajları, alarmları izlenebilecektir.

KGK, beslediği yükleri, şebeke enerjisi kesildikten sonra bu şartnamede belirtilen usül ve esaslara göre kendi akü grubu üzerinden beslemeye devam edecektir. Söz konusu KGK’nın kendi akü grubunun da enerjisi bitip söz konusu yükler enerjisiz kaldıktan sonra (yani şebeke enerjisinin gitmesinden belli bir süre sonra nokta gayrıfaal duruma geldikten sonra) şebekeye enerjinin gelmesine müteakip hiçbir kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak KGK bu şartnamede belirtilen usül ve esaslara göre çalışmaya başlayacaktır.

Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve orijinal kabinetinde ya da cihazın içerisinde olacaktır.

Aküler tam deşarj olduktan sonra en fazla 8 (sekiz) saatte şarjlı duruma gelecektir.

Kullanılacak akülerin üzerinde üretim tarihi olacak ve akü imalat tarihi ile muayene ve kabul tarihi arasındaki süre 180 (yüzseksen) günü aşmamış olacaktır.

Akülerin üzerinde imalatçı firmanın adı, imalat tarihi, (Ay, yıl veya bu bilgileri belirten üretici kodu) Gerilim (V), Amper-saat (Ah) veya Güç (Watt) değeri yazılı olacak, yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.

Teklif edilen tüm cihazlar daha önce başka bir yerde gösteri amacıyla dahi kullanılmamış ve son 6 (altı) ay içinde üretilmiş olacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS KABİNET ŞARTNAMESİ

Bu şartname kapsamında; Sistem odasında kamera kayıt üniteleri ve iletişim cihazlarının vb. konulması için kullanılacaktır.

EIA/RETMA standartları destekleyecektir.

Havalandırma için 4 yanında ızgaralar (kesik ya da delik) olacaktır.

En az 2 (iki)  fanlı havalandırma sistemi bulunacaktır.

En az 42U boyutlarında verilecek kabinetlerin ölçüleri, aktif cihazların %20 genişleme kapasitesi hesaplanarak tespit edilecektir.

Aktif cihazlara yetecek ve %20 kapasite artışına imkân tanıyacak kadar KGK priz grubu, kablolama, kablo organizer, patch panel,  en az 2 (iki)  adet raf (en az biri hareketli)  bulunacaktır.

Kabinet alt ve üst olarak iki bölümden olacaktır. Üst bölümde kamera kayıt cihazları ve sunucular, alt bölümde ağ cihazları bulunacaktır. Üst ve alt kısımlar için tek kapı kullanılacaktır. Bu kapı (sağa ya da sola) ya da çift (sağa ve sola) açılır olacaktır. Kabin içerisindeki tüm cihazlar kapı kapalı iken de görülebilecektir.

Kabinet kilitlenebilir olacaktır.

Tekerlekli olacak, her yönden erişilebilecek ve sarsıntılardan etkilenmemesi için gerektiğinde yere ve duvara sabitlenebilecek bir yapıda olacaktır.

Metal malzemeden üretilmiş ve üzeri fırın boya ile kaplanmış olacaktır. Kullanıcı ve cihazların zarar görmesini engellemek için köşeleri yuvarlatılmış olacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS PROJEKSİYON CİHAZI ŞARTNAMESİ

Bu şartname kapsamında Toplantı odalarında veya Kriz Merkezlerinde kullanılacaktır.

Cihazın ışık gücü en az 3.200 ANSI lümen olacaktır.

Cihazın gerçek çözünürlüğü en az 1024×768 (VGA) olacaktır. Maksimum 1600×1200 çözünürlüğü destekleyecektir.

Cihazın gösterim teknolojisi 0.63” P-Si TFT x3 LCD olacaktır.

Cihazın ampulü en fazla 225 Watt olmalı ve normal modda en az 5000 (beşbin) saat ampul ömrü olacaktır.

Cihazın ampul ömrü ekonomik modda en az 3.500 (üçbinbeşyüz) saat olacaktır.

Cihazda en az 2 (iki) adet HDMI, 2 (iki) adet D-sub 15 pin, 1 (bir) adet kompozit video (RCA), 2 (iki) adet stereo mini konektör ses girişi, 1 (bir) adet RS232 kontrol girişi, 1 (bir) er adet USB A ve B, 1  (bir) adet RJ-45 LAN girişi olacaktır.

Cihazda en az 1 (bir) adet D-sub 15 pin monitör çıkışı ve 1 (bir) adet stereo mini konektör ses çıkışı olacaktır.

Cihazda en az 1 Watt gücünde hoparlör olacaktır.

Kontrast oranı en az 2000:1 olacaktır.

Manuel olarak zoom ve focus yapabilecektir.

Cihazın zoom oranı en az 1.2x optik zoom olacaktır.

Cihaz diyagonal olarak 30”-300” arası görüntüleri gösterebilecektir.

Cihazın ağırlığı en fazla 3,5 kg. olacaktır.

Cihazda +/- 30o otomatik dikey keystone düzeltme ayarı olacaktır.

Cihazın gürültüsü en fazla 30/38 dB (ekonomik/normal mod) olacaktır.

PAL / PAL 60/ NTSC /SECAM/ NTSC4.43 / PAL-N VE PAL-M video formatlarını destekleyecektir.

Cihaz ağ üzerinden konfügüre edilebilecek ve projektör yönetimi yapılabilecektir.

Cihaz ağ üzerinden e-posta uyarısı verebilecektir.

Cihazın SNMP desteği olmalı ve zamanlayıcı desteği bulunacaktır.

Cihazın ekranı dondurma, hızlı açılma ve otomatik kaynak arama gibi fonksiyonları olacaktır.

Cihazın mouse kontrollü uzaktan kumandası olacaktır.

Cihazın menüsü İngilizce dâhil en az 10 (on) dili destekleyecektir.

Cihazla birlikte ekonomik modda en az 10.000 (onbin) saat çalışabilecek yedek lamba verilecektir. Lamba değişimiyle birlikte filtre değişimi gerekiyorsa 10.000 (onbin) saat için yeterli miktarda yedek filtresi verilecektir.

Cihazla birlikte orijinal tavan askı aparatı teslim edilecektir.

Cihaz kablosuz ağ bağlantısını destekleyebilir yapıda olacaktır. Bu özellik cihazın üzerinde hazır olarak bulunacak ya da istenildiğinde bağlanabilir olacaktır.

Projeksiyon cihazının yedek lamba değişimi prosedürünü içeren bir kullanım klavuzu cihazla birlikte İdareye/Kullanıcı Birime teslim edilecektir. Yüklenici projeksiyon cihazı montajını İdarenin/Kullanıcı Birimin göstereceği yere yapacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS RENKLİ YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI, TARAYICI ŞARTNAMESİ

KGYS merkezlerinde ofis işlerinde kullanılacaktır.

Teklif edilecek yazıcılar 220-240VAC ve 50/60Hz +/-%2 frekans değerleri arasında çalışacaktır.

A4 ebadında baskı yapacaktır.

Yazıcı çok fonksiyonlu olacaktır. (Fotokopi, Tarama, Yazdırma)

Lazer teknolojisini kullanacaktır.

Aylık en az 30.000 (otuzbin) baskı için geliştirilmiş olacaktır.

Yazıcı üzerinde 10/100 Base TX Ethernet birimi olacaktır.

Dakikada A4 boyutundaki kâğıda en az 14 (ondört) sayfa siyah beyaz basacaktır.   

En az 600×600 dpi yazdırma çözünürlüğüne sahip olacaktır.

En az 150 (yüzelli) adet kâğıt alacaktır. Arkalı önlü baskı yapacaktır.

En az 256 MB ram bellek bulunacaktır.

Windows 7, Windows 2000, Windows Xp, Windows Server 2003, Windows Server 2008 işletim sistemleriyle uyumlu olacaktır.

İşlemci hızı en az 533 MHz olacaktır.

Ayrıca her cihaz ile birlikte üzerinde gelenler hariç 50.000 (ellibin) sayfalık siyah/beyaz, 30.000 (otuzbin) sayfalık renkli baskı için drum, drum bıçağı ve toner malzemesi, cihazla birlikte teslim edilecektir.  

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS ÇERÇEVESİZ LED LCD VİDEO WALL YÖNETİM SİSTEM ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek çözümde, çerçevesiz LED LCD duvar ekran sistemlerini yöneten çok fonksiyonlu Sistem bulunacak ve aşağıdaki teknik özellikleri taşıyacaktır.

Sistem en az Intel Quad Core CPU 2.66 GHz işlemciye sahip olacaktır.

Sistem en az Windows 7 Pro sürümünü destekleyecektir.

Sistem yedekli ve hot-swappable güç kaynağına sahip olacaktır.

Sistem en az 2 (iki) adet Ethernet kartı desteğine sahip olacak ve bu iki Ethernet kartı aynı anda kullanılarak “bridge” (köprü) yapılanması uygulanacak ve bu şekilde çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Sistem en az 250 GB RAID1 hot-swappable destekli hard diskli olacaktır.

Sistem üzerinde en az 4 GB RAM olacak olup, 4 (dört) girişin üzerinde ihtiyaç olabilecek ilave her 1 (bir) giriş için ilave en az 1 GB RAM ile birlikte teklif edilecektir.

Sistem Girişleri en az 1920x1080p DVI/HDMI/RGB/Component, Çıkışları ise yine en az 1920x1080p DVI/HDMI/RGB türlerini/tiplerini destekleyecektir.

Sistem, Kamera Kayıt ve İzleme Sistemini tek bir ekranmış gibi kontrol edebilecektir.

Sistem, İdare/Kullanıcı Birim tarafından kullanılan masaüstü uygulamaları kendi üzerine kurulmasına olanak verecek ve kontrol ünitesinin üzerine yüklü bu uygulamaları, grafik ve videoları, ağ üzerindeki kaynakları, istenilen tam çözünürlükte, ekranın arzu edilen bölgesinde, istenilen boyutta görüntüleyebilecektir.

Sistem yazılımı kullanılarak kaynak görüntüler sürükle ve bırak yöntemiyle duvar ekran üzerine atılabilecektir.

Kontrol cihazı üzerindeki yazılım ile layout (yerleşim veya düzen) yönetimi ile hangi pozisyonda yer alacağı önceden belirlenmiş çeşitli pencerelere tek klik`te ulaşılmasını sağlayan düzenler belirlenebilecektir.

Sınırsız senaryo tasarımı yapma imkânı, örneğin özel durumlarda görüntü sisteminin nasıl bir düzen alacağının belirlenmesi ve uzaktan yönetim gibi özelliklerde sağlanacaktır.

Sistem CE, CEBEC veya UL sertifikalarından ya da uyumluluklarından en az 1 tanesine sahip ya da uygun olacaktır.

Kontrol cihazı en az 0 oC ile +35 oC arası ortam sıcaklığında ve %20-80 ortam neminde çalışmaya uygun üretilmiş olacaktır.

Yönetim sistemi kontrol uygulaması, kontrol cihazı üzerine kurulabildiği gibi, harici başka bir bilgisayara kurularak da sistemin yönetimine olanak verebilecektir.

Sistem, en az İdarede/Kullanıcı Birimde kullanılan ………………… adet ………………… (MEVCUTTA VE BU ŞARTNAME KAPSAMINDA ALINACAK EKRAN SAYISI TOPLAMI) (İDARE/KULLANICI BİRİMİN İSTEĞİNE BAĞLI) marka-model ekran ve İsteklinin teklif ettiği ekran adedi kadar ve bu ekranların giriş tiplerine uygun çıkışlara sahip olacaktır.

Sistem, en az İdarede/Kullanıcı Birimde kullanılan ………………… adet ………………… (MEVCUTTA VE BU ŞARTNAME KAPSAMINDA ALINACAK MASAÜSTÜ PC SAYISI TOPLAMI) (İDARENİN/KULLANICI BİRİMİN İSTEĞİNE BAĞLI) marka-model masaüstü bilgisayar ve teklif edilen masaüstü bilgisayar adedi kadar ve bu bilgisayarların çıkış tiplerine uygun girişlere sahip olacaktır.

Teklif edilen sistem ve tüm bileşenleri 7/24 çalışabilecektir.

Sistemin hot-swappable yedekli fan desteği olacak ve sistem, üzerinde yedek fan desteği ile birlikte takılı teslim edilecektir.

Sistem ile çıkış bağlantılarının (ekranlar vb.) ya da giriş bağlantılarının (masaüstü bilgisayarlar vb.) sonlandırıldığı noktalar arasında 100 (yüz) metreye kadar olan mesafeler için (100 metre dahil) herhangi bir aktif ya da pasif, uzatıcı (extender), dönüştürücü, sinyal güçlendirici ya da çoklayıcı kullanılmayacaktır. Bağlantıların tamamı, tüm bağlantı tip ya da çeşitleri için (DVI/HDMI/RGB/Component) 100 (yüz) metre mesafeye kadar olan mesafelerde (100 metre dâhil) tek kablo üzerinden yapılacaktır. 100 (yüz) metrenin üzerinde olan mesafelerde kullanılacak ekipmanlar için İdarenin/Kullanıcı Birimin onayı alınacaktır.