tarihinde yayınlandı Yorum yapın

LAYER 2 VE LAYER 3 ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR

Ağ mühendisleri ve mimarlar için, kullanabileceğiniz farklı ağ türlerini anlamak ve ardından doğru teknolojileri stratejik olarak kullanmak, ağ altyapınızın genel güvenliğini ve hızını büyük ölçüde artırabilir. Özellikle, bir Katman 3 ağı ile bir Katman 2 ağı arasında doğru kararları vermek, operasyonlarınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Genel olarak, Katman 2 bir yayın Ortam Erişim Kontrolü (MAC) MAC seviyesi ağıdır, Katman 3 ise internet protokolü (IP) ağı üzerinden bölümlere ayrılmış bir yönlendirmedir.

Her iki katmanı daha iyi anlamak için OSI modelini biraz daha derinlemesine inceleyelim.

OSI 7 katman modelini anlama

OSI, Açık Sistemler Bağlantısı anlamına gelir. Dünyadaki telekomünikasyon ve bilgi işlem sistemlerinin işlevlerini standartlaştırmak için kullanılan bir modeldir. Katmanlar, kullanılan gerçek teknolojiyi tanımlamayan soyutlamalar olduğundan OSI 7 kavramsaldır; ancak ağ topolojisi ve birlikte çalışabilirlik tasarlanabilir.

Ama, bu tam olarak ne demek oluyor? Bilgi Teknolojisinde, standardizasyon soyuttur, böylece sağlayıcılar, üreticiler, programcılar ve dahil olan herkesin tek tip bir anlayış düzeyi sağlayan birlikte çalışacak bir modeli vardır. Bu, farklı sistemlerin ve süreçlerin birlikte çalışabilirliğini artırır, böylece birbirleriyle çalışabilirler.

OSI katmanları

OSI modelindeki her katman, üstündeki katmana hizmet eder. OSI modelinde toplam yedi katman vardır. İşte her birinin kısa bir özeti:

 1. Fiziksel katman: Birinci katman  , veri bitlerinin fiziksel ortamlar üzerinden iletilmesiyle ilgilidir.
 2. Veri bağlantısı:  Katman iki, fiziksel katmandaki bağlı düğümler arasında çerçevelerin iletimini belirtir.
 3. Ağ:  Çok düğümlü bir ağın adreslenmesi, yönlendirilmesi ve trafik kontrolü Katman üçte açıklanmıştır.
 4. Taşıma:  Bir ağ üzerindeki noktalar arasında bölümleme, bilgilendirme ve çoğullama Dördüncü Katmanda tanımlanmıştır.
 5. Oturum:  Beşinci katman, iki düğüm arasındaki sürekli veri alışverişine bakar
 6. Sunum:  Ağ hizmeti ile uygulama arasında kodlama, veri sıkıştırma ve şifreleme / şifre çözme Altıncı Katmanda gerçekleşir.
 7. Uygulama:  Kaynak paylaşımı, yüksek seviyeli API’ler ve uzaktan dosya erişimi Yedinci Katman tarafından tanımlanır.

Katmanlar 1, 2 ve 3  Ortam Katmanları  iken 4, 5, 6 ve 7  katmanlar Ana Katmanlardır .

Katman 3, Katman 2’nin üstünde çalışır

Oldukça basit görünüyor değil mi?  OSI yedi katmanlı modelde, Katman 3, Katman 1 üzerinde çalışan Katman 2’nin üzerinde çalışır. Bitler, çeşitli ortam, kablolar, bağlantı noktaları vb. Üzerinden aktarılır. Çerçeveler, bir veri bağlantısındaki iki düğüm arasındaki verileri tanımlamak için kullanılır, ve ikiden fazla düğüm olduğunda, ağ yönlendirmeye ve trafiği kontrol etmeye yardımcı olur. Ama bundan biraz daha fazlası var.

Katman 2 alt katmanları

Katman 2, iki cihaz arasında fiziksel bir bağlantı kurmak ve sonlandırmak için protokolü tanımlar. IEEE 802 altında  , Katman 2 iki alt katmana bölünebilir. MAC, aygıtların medyaya erişmesini ve iletmesini onaylarken, Mantıksal Bağlantı Katmanı (LLC) ilk olarak ağ katmanındaki protokolleri tanımlar ve ardından hataları ve çerçeve senkronizasyonunu kontrol eder.

Layer 3’ün IP adresleriyle çalıştığı yerlerde Layer 2, MAC adresleriyle çalışır. MAC adresleri, her cihazda bulunan ağ bağdaştırıcısı için benzersiz tanımlayıcılardır. IP adresleri, MAC adreslerinden daha yüksek bir soyutlama katmanı olduğundan, zorunlu olarak ‘daha yavaştır’ (teorik olarak – insan deneyimimize göre, akademik). IP adresleri ayrıca genellikle bir DHCP sunucusu tarafından ‘kiralanır’ veya ‘atanır’. MAC adresi, ağ bağdaştırıcısı için sabit bir adrestir ve donanım bağdaştırıcısı değiştirilmeden bir aygıtta değiştirilemez.

Bir benzetme yapacak olursak, bir ev adresi, bir MAC adresi gibi her zaman aynıdır, oysa bir IP adresi, evdeki muhatap gibi değişebilir.

Katman 2 ve Katman 3 ağ iletişimi arasındaki verimlilik soruları

Katman iki ağ, ARP ve DHCP yayınları dahil tüm trafiğini iletir, böylece L2’de bir aygıt tarafından iletilen veriler ağdaki tüm aygıtlara iletilir. Bu tür yayın trafiği çok hızlıdır, ancak ağın boyutu arttıkça tıkanıklık yaratır ve ağ üzerinde verimsizliğe yol açar.

Üçüncü katman trafiği, yayın trafiğini kısıtlar. L3’teki yöneticiler ağları bölümlere ayırabilir ve yayın trafiğini alt ağlarla sınırlayarak büyük ağlarda yayın sıkışıklığını sınırlayabilir.

L3 ağlarının L2 ağlarının üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz ve bu nedenle L2’den daha yüksek bir soyutlama katmanıdır, ancak bu daha hızlı veya daha iyi oldukları anlamına gelmez.

L2 yayınına kıyasla, işte L3 işlemi: L3’e gönderilen her bir datagram (veri paketi) için, IP kısmı, veri bağlantı katmanı (L2) çerçeve bilgisinin çıkarılmasıyla okunur ve daha sonra yeniden birleştirilir. Buradan, atlama sayısı azaltılır, başlık sağlama toplamı yeniden hesaplanır ve bir yönlendirme araması yürütülür. Gördüğünüz gibi, L2’den biraz daha karmaşık.

Hangisi daha iyi, Katman 3 ağı mı yoksa Katman 2 mi?

OSI’nin her iki katmanının da ağ performansı mimarisinde rolleri olduğu için hangisinin daha iyi olduğu sorusu daha azdır. Katman 2 ağı, daha geniş bir ağın tıkanıklıktan etkilenmeyeceği aynı ofisteki birbirine yakın iki bilgisayar arasında bilgi yayınlamak için daha yararlı olacaktır.

Ancak, L3 ağ anahtarları IP adreslerinin yönlendirilmesiyle çalıştığından, birden çok site üzerinden ve internet üzerinden ağ trafiğini yönetmek için daha iyidirler. Bu, iki soyutlama katmanı arasındaki temel farkı ve anahtar olarak nasıl işlediklerini vurgular.

Ağ iletişimi için Katman 2 anahtarı veya Katman 3 anahtarı arasında nasıl seçim yapılır?

Şirketinizin BT altyapısını oluşturmak veya yükseltmek söz konusu olduğunda, sizi en çok zile ve ıslığa sahip olan yönlendiricilere veya Katman 3 anahtarlarına yatırım yapmaya iten birçok tavsiye alma olasılığınız vardır. Bu seçenekler ayrıca ek (potansiyel olarak önemli) maliyetler getirir, ancak daha büyük her zaman daha iyi anlamına gelmez.

Daha önce belirtildiği gibi, bir Katman 3 anahtarına mı yoksa Katman 2 anahtarına mı ihtiyacınız olduğuna karar vermek, benzer bir karşılaştırmadan çok özel gereksinimlerinize bağlıdır. Bu, düz başlı mı yoksa yıldız başlı tornavidanın mı daha iyi olduğunu sormak gibidir – cevap her zaman eldeki işe bağlıdır.

OSI’deki Katman 3 ve Katman 2 arasındaki farka çok benzer şekilde, Katman 2 anahtarı ile Katman 3 anahtarı arasındaki temel fark, yönlendirme işlevidir. Katman 2 anahtarı yalnızca MAC adresleriyle çalışır ve IP gibi daha yüksek katman adresleriyle etkileşime girmez. Öte yandan bir Katman 3 anahtarı, IP ve sanal yerel alan ağı (VLAN) iletişimlerini içeren statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme de yapabilir. Bu çift katmanlı işlevsellik, Katman 3 anahtarının aynı zamanda çok katmanlı anahtar olarak da bilinmesinin nedenidir.

Pratik anlamda bu, ağınız bir Katman 2 etki alanında çalışıyorsa, Katman 3 anahtarından hiçbir fayda sağlamayacağınız anlamına gelir. Ancak, VLAN arası yeteneklere ihtiyacınız varsa, o zaman bir Katman 3 anahtarına ihtiyacınız olacaktır.

Katman 3 anahtarı veya yönlendirici: Fark nedir?

Yüzeyde, yönlendiriciler ve Katman 3 anahtarları birçok aynı özelliği paylaşır. Her iki seçenek de gelen veri paketlerine erişerek ve ilgili kaynak ve hedef adreslerine göre dinamik yönlendirme kararları alarak aynı yönlendirme protokollerini sunar.

Aralarındaki temel fark donanımdadır, çünkü Katman 3 anahtarı bir anahtarın tüm özelliklerini sunar, ancak bir yönlendiricinin özelliklerinden yalnızca bazılarını sunar. Bu olumsuz gibi görünse de, gerçek şu ki, Katman 3 anahtarları, yönlendiricilerin bazı karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak LAN’larda gelişmiş performans için üretilmiştir. Bu nedenle, bir Katman 3 anahtarı daha hızlı veri aktarımları sunabilir ve veri doğrulamadaki bazı adımları atlayarak bir LAN içindeki ağ tıkanıklığını bir yönlendiriciden daha iyi önleyebilir. Bir Katman 3 anahtarında ayrıca herhangi bir geniş alan ağı (WAN) bağlantı noktası yoktur ve bu nedenle VLAN’lara bağlı kalmalıdır.

Katman 2 veya Katman 3 anahtarı arasındaki karara benzer şekilde, soru uygulamaya gelir. Birden fazla ofisi, veri merkezi ve WAN’ı olan büyük bir kuruluşsanız, bu altyapıların iletişim kurmasına izin vermek için bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır. Durum böyle değilse ve yalnızca bir Katman 2 anahtarını aşan intranet ortamlarıyla VLAN kullanıyorsanız, Katman 3 anahtarı ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özel olarak oluşturulmuştur.

Daha azı daha fazladır (bazen)

Daha düşük katman teknolojisi ile çalışmanın daha az donanım ve daha az çalışma modu gerektirdiğini ve bu da genellikle daha düşük bir maliyet anlamına geldiğini unutmamak önemlidir.

Örneğin, Katman 3 anahtar tabanlı bir altyapı, yönlendiricilerin tüm sitelere kurulmasına ihtiyaç duyarken, Katman 2 sistemi, alt küme olarak yönlendirici işlevine sahip Ethernet anahtarlarını kullanabilir.

Dijitalleşmeyi benimsemeye çalışan çoğu işletme için BT maliyetleri istikrarlı bir şekilde artıyor. Şimdi, her bir teknolojik yeniliği kucaklamanın aslında işin büyümesine yardımcı olmaktan daha fazlasını engelleyebileceği bir dönüm noktasındayız. Günümüzde bilgili iş lideri, altyapınızı modernize etmeye odaklanmalı ve gereksiz yeteneklere yatırım yapmaktan kaçınmalıdır.

Katman 2 veya Katman 3 karşılaştırması açısından, Katman 3 anahtarı, VLAN’larla birlikte daha pahalıya mal olacak ve bunu yapılandırmak, Katman 2 anahtarları kullanmaktan daha fazla yapım ve bakım maliyeti gerektirecektir. Sırayla, yönlendiriciler tüm benzer nedenlerden dolayı Katman 3 anahtarlarından daha pahalı olacaktır.

Ancak, altyapınızı mümkün olduğunca düzene sokmanız gerekse de, bazı yatırımlardan kaçınılamaz. Örneğin, Katman 2 anahtarları LAN’lar içinde etkili olsa da, WAN yeteneklerinin olmaması, internete erişim için bir yönlendiriciye olan ihtiyacı tamamen azaltamayacakları anlamına gelir. Hangisinin daha iyi olduğunu belirlemek size ve gereksinimlerinize bağlıdır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

FİNANS MERKEZİ 3 MP VİDEO ANALİZ ÖZELLİKLİ BULLET KAMERA

WDR 1/3″ progressive scan CMOS görüntü sensörüne sahip olacaktır.

Kamera, 3MP (Mega Piksel9 gerçek gece gündüz (True Day/Night) özellikli olacaktır.

Kameranın minimum ışık ihtiyacı renklide 0.3 lüks ;/ F1.2 siyah beyaz da IR aydınlatma ile 0 lüks olacaktır.

Kameranın aktif piksel sayısı 1920 (H) x 1080 (V) ya da daha üzeri olacaktır.

Kamera üzerindeki lens 3-9mm, F1.2 , P- iris, uzaktan ayarlı fokus ve zoom özelliğinde ( remote zoom and focus) olacaktır.

Kamera 0 lüks altındaki ışık seviyesinde IR aydınlatmayı 30 metreye kadar en uygun ışıklandırmayı sağlayacak şekilde adapte edebilecektir.

Kamera bütün focus pozisyonlarında focus adaptif IR aydınlatma sağlayacaktır.

Kamera optimum alan ışıklandırmasında içerik adaptif IR aydınlatma sağlayacaktır.

Kamera optimum alan ışıklandırmasında içerik adaptif IR aydınlatma ile görüntüde oluşacak renk doygunluğunu önleyecektir.

Kamera yüksek güçte IR LED teknolojisine sahip olacaktır.

Video analiz aşağıdaki kuralları desteklemelidir.

 • Objenin bir alana girmesi
 • Objenin bir alanı terk etmesi
 • Objenin sanal bir çizgiyi geçmesi
 • Objenin yönü
 • Birden fazla objenin belirli bir alanda olması
 • Kameraya sabotaj yapılması: boya sıkılması, kameranın oynatılması, yönünün değiştirilmesi
 • Objenin belli süre dolaşması

Kameranin dinamik aralığı 100 db ya da daha üzeri olacaktır.

Kamera en az 3-8 mm veya daha geniş odak aralığında lense sahip olacaktır.

Kamera H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ve MJPEG (Motion JPEG) sıkıştırma formatlarını destekleyecektir.

Kamera tüm çözünürlükte saniyede en az 20 FPS yeteneğine sahip olacaktır.

Kameranın, elektronik shutter kontrolü otomatik ve manuel seçilebilir olacak ve Elektronik Shutter 1/6 ile 1/8.000 saniye arası seçilebilecektir.

Kameranın tüm çözünürlükte saniyede en az 20 FPS yeteneğine sahip olacaktır.

Kameranın Day/Night kontrolü otomatik ve manuel ayarlanabilir olacaktır.

Kameranın Flicker Kontrolü 50Hz-60Hz olacaktır.

Kameranın beyaz ışık dengesi otomatik ve manuel seçilebilir olacaktır.

Kamera görüş alanı içinde en az 4 gizlilik bölgesi tanımlanmasını destekleyecektir.

Kameranın ortam seslerini kullanıcılar tarafından takibe imkan veren ses girişi bulunacaktır.

Kamera G.711 PCM 8kHz ses sıkıştırma methodunu destekleyecektir.

Kameranın ortam seslerinin kullanıcılar tarafından takibine imkan veren ses girişi bulunacaktır.

Kamera G.711 PCM 8kHz ses sıkıştırma methodunu destekleyecektir.

Kameranın, alarm girişi ve alarm çıkışları bağlamak için I/O terminalleri bulunacaktır.

Kamera, video ve kontrol veri akışı için 100Base-tx ve PoE 802.3af ağ arayüzleri destekleyecektir.

Kamera ONVIF Profil S Standardını destekleyecektir.

Kamera ONVIF Profil S Standarlarını destekleyecektir.

Kamera H.264 ve MJPEG formatlarında eş zamanlı multi-stream verebilme özelliğine sahip olacaktır.

Kameraya standart web tarayıcılar aracılığıyla ulaşılabilmeli ve kullanıcı yetkileri ışığında kamera özellikleri konfigure edilecektir.

Kamera, kontrollü iletişimi için kontrol portu, alt ağ maskesi, gateway ve Statik IP adres olmak üzere ağ parametrelerinin kullanıcı yapılandırmasını destekleyecektir.

Kamera, üzerinde lokasyon, Mantıksal ID (Logical ID) ve kamera ismi gibi parametrelerin, kullanıcı konfigürasyonu destekleyecektir.

Kamera aşağıdaki görüntü elde etme parametlerilerinin kullanıcı yapılandırmasını destekleyecektir.

 • Pozlama Kontrolü
 • Flicker Kontrolü
 • Iris Kontrolü
 • Gündüz/Gece Kontrolü
 • Beyaz Dengesi Kontrolü
 • Saturation/Sharpening Kontrolü

Kamera True Day/Night olmalıdır ve mevcut ışık seviyesi belirli bir eşiğin altına düştüğünde IR filtresini otomatik olacak IR filtesi kaldırıp, otomatik olarak siyah-beyaz moda geçecektir.

Kamera, görüş alanı içinde çok sayıda bağımsız hareket algılama bölgesi konfigürasyonunu destekleyecektir.

Kamera, lensin uzaktan zoom ve fokus kontrolünu destekleyecek ve otomatik fokus özelliğine sahip olacaktır.

Kamera, kullanıcıların aşağıdaki parametreleri konfigure edebilmesine olanak verecektir.

 • Sıkıştırma formatı
 • Sıkıştırma kalitesi
 • Maksimum bit hızı (bit rate)
 • Key Frame aralığı
 • Resim Hızı (image rate)

Kamera, UDP veri iletimini destekleyecektir.

Kamera, özellik geliştirmesi ve yatırım koruması için versiyonu IP ağı üzerinden uzaktan yükseltilebilir olacaktır.

Kamera, 12 VDC ve/veya 24 VAC ve IEEE 802.3af Class 3 standardında PoE desteği olacaktır.

Kamera üzerinde RJ-45 konnektörünün girebileceği ethernet portu olacaktır.

Kamera güvenliği için şifre koruma, HTTPS şifreleme desteği, kimlik doğrulama, kullanıcı log tutma özellikleri olacaktır.

Kamera IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP,RTP/UDP, RTP/UDP Multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP,HTTP protokollerini destekleyecektir.

Kamera –40°C ile +55°C sıcaklıkları arasında ve %20-80 bağıl nem aralığında sorunsuz çalışabilecektir.

FCC, CE ve UL sertifikasyonlarından en az ikisine sahip olacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

FİNANS MERKEZİ DIŞ MEKAN HAREKETLİ 2 MP DOME KAMERA

Kamera, dış ortam kullanımına uygun hareketli dome tipinde olacaktır.

Kamera, en az 1/3″ Progressive ve scan CMOS görüntü sensörüne sahip olacaktır.

Kameranın çözünürlüğü 2 (İki) Megapixel (Full HD) olacaktır.

Kamera en az 30x optik zoom ve 12x dijital zoom özelliğine sahip olacaktır.

Kamera yatayda (PAN) 360 derece, dikeyde (TILT) en az 180 derece hareket kabiliyetine sahip olacaktır.

Kamera H.264 High veya Main Profile ve MJPEG görüntü formatlarını destekleyecek ve dual stream yayın yapabilecektir.

Kamera H.264 kodlamada 1920×1080 (Full HD) çözünürlüğünde en az 30 fps (resim/saniye) görüntü verebilecektir.

Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

Kamera üzerinde alarm görüntülerinin saklanabilmesi için Micro SD kart yuvası olacaktır. Alarm görüntüleri SD karta kayıt edilebilmesinin yanı sıra E-Posta veya FTP ile gönderilecektir.

Kameranın ışık hassasiyeti 1/30 shutter (33ms), F1.6’fa renkli modda en az 0.2 lux, siyah-beyaz modda en az 0.07 lux olacaktır.

Kamera Backlight Compensation (BLC), Otomatik Gain Kontrol (AGC), ve en az 100 db Geniş Dinamik Aralığı (WDR) özelliğine sahip olacaktır.

Kamera TCP/IP, UDP/IP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP, QoS, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, FTP, ICMP,802.1x protokollerine sahip olacaktır.

Kamera yatayda en az 400 dikeyde en az 300 dereceye kadar preset dönüş hızına sahip olacaktır.

Kamera üzerinde en az 255 adet preset noktası ve en az 2 adet tur tanımlaması yapılabilecektir.

Kamera ONVIF Profil S standartlarını destekleyecektir.

Kamera kendi üzerinde Video Motion Detection, Kamera Sapotaj Algılama ve Auto Tracking özelliklerini destekleyecektir.

Kamera montajlanacağı platformda oluşan titreşimi en aza indirebiilmek için elektronik titreşim engelleme fonksiyonuna sahip olacaktır.

Kamera görüntüsü üzerine tarih ve kamera ismi bilgileri eklenebilecektir.

Kamerada VBR ve CBR video kodlama özelliği olmalı, bu sayede fps değerine göre veya band genişliğine göre ayarlama yapılabilmelidir.

Kamera video akışı unicast ve multicast olarak ayarlanabilecektir. Unicast modunda aynı anda en az 10 kullanıcı, multicast modunda ise sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyecektir.

Kamera 12 VDC ve/veya 220 VAC veya 24 VAC HPoE enerji kaynaklarını destekleyecektir.

Kamera en az IP66 standardında alüminyum muhafazaya sahip olacaktır.

Kamera –40°C ile +55°C sıcaklıkları arasında ve %20 ile %90 bağıl nem aralığında sorunsuz çalışabilecektir.

Kamera gövdesi ile birlikte en az IP66 standartında olacaktır.

FCC, CE ve UL sertifikasyonlarından en az ikisine sahip olacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

FİNANS MERKEZİ DIŞ MEKAN SABİT 2 MP DOME KAMERA

Kamera, dış ortam kullanımına uygun sabit dome tipinde olacaktır.

Kamera en az 1/3.2″ Progressive scan CMOS veya MOS görüntü sensörüne sahip olacaktır.

Kameranın çözünürlüğü 2 (iki) Megapixel olacaktır.

Kamera H.264 ve MJPEG görüntü formatlarını destekleyecek ve dual stream yayın yapabilecektir.

Kameranın aktif piksel sayısı 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (HD) çözünürlüklerini destekleyecek ve bu çözünürlüklerde 30 fps (resim/saniye) görüntü verebilecektir.

Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

Kamera ile bütünleşik olarak zoom ve focus ayarı merkezden yapılabilecen en az 3 mm-8 mm Varifokal, Auto iris veya P-iris lens bulunacaktır.

Kamera Auto Back Focus veya Auto Focus veya Remote Focus veya Easy Focus özelliğine sahip olacaktır.

Kamera üzerinde PoE (IEEE 802.3af) özellikli 100Base-TX portu bulunacaktır.

Kameranın ışık hassasiyeti 1/30 shutter (33ms), F1.2 veya F1.3’de renkli modda en az 0.5 lux, siyah-beyaz modda en az 0.25 lux olacaktır.

Kamera en az 70 db Wide Dynamic Range veya Super Dynamic özelliğine sahip olacaktır.

Kamera TCP/IP, UDP/IP, IGMP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, FTP, ICMP protokollerine sahip olacaktır.

Kamera ONVIF Profile S standartını destekleyecektir.

Kamera üzerinde en az 2 bölgede maskeleme yapılabilecektir.

Kamera üzerinde en az 1 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm çıkışı olacaktır.

Kamera görüntüsü üzerine tarih ve kamera ismi gibi bilgiler yazılabilecektir.

Kamera üzerinde G.711 kodlamayı destekleyen, mikrofon girişi olacaktır.

Kamerada VBR (CVBR) ve CBR video kodlama özelliği olmalı, bu sayede fps değerine göre veya band genişliğine göre ayarlama yapılabilecektir.

Kamera video akışı unicast ve multicast olarak ayalalanabilecektir. Unicast modunda aynı anda en az 5 kullanıcı, multicast modunda ise sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyecektir.

Kamera –40°C ile +55°C sıcaklıkları arasında ve %20 ile %80 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.

Kamera gövdesi ile birlikte en az IP66 standartında olacaktır.

FCC, CE ve UL sertifikasyonlarından en az ikisine sahip olacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

FİNANS MERKEZİ DIŞ MEKAN SABİT (2 MP BULLET) TİPİ KAMERA

Kamera en az 1/2.9″ Progressive scan CMOS görüntü sensörüne sahip olacaktır.

Kameranın çözünürlüğü 2 (İki) Megapixel olacaktır.

Kamera H.264 High Profile veya Main Profile ve MJPEG görüntü formatlarını destekleyecek ve dual stream yayın yapabilecektir.

Kameranın aktif piksel sayısı 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (HD) çözünürlüklerini destekleyecek ve bu çözünürlüklerde 30 fps (resim/saniye) görüntü verebilecektir.

Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

Kamera ile bütünleşik olarak zoom ve focus ayarı merkezden yapılabilecek en az 3-9 mm auto focus veya easy focus, motorize, varifokal Lens’e (objectif) sahip olacaktır.

Kameranın Auto Focus veya Easy Focus özelliği olacaktır. Bu özellik sayesinde kamera üzerinden veya internet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak focus ayarlanabilecektir. Kamera gece ve gündüz geçişlerinde odaklanmayı yine otomatik olarak ayarlayabilecektir.

Kamera üzerinde PoE (IEEE 802.3af) özellikli 100Base-TX portu bulunacaktır.

Kamera üzerinde alarm görüntülerinin saklanabilmesi için en az 64GB destekli SD kart yuvası olacaktır. Alarm görüntüleri SD karta kayıt edilebilmesinin yanı sıra E-Posta veya FTP ile gönderilebilecektir.

Kameranın ışık hassasiyeti renklide 0.25 lüks / F1.2, siyah beyaz da 0.02 lüks / F1.2 olacaktır.

Kamera en az 69 db Wide Dynamic Range özelliğine sahip olacaktır.

Kamera TCP/IP, UDP/IP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP, QoS, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, FTP, ICMP protokollerine sahip olacaktır.

Kamera ONVIF Profil standartlarını destekleyecektir.

Kamera üzerinde hareket algılama ve kamera sabotaj algılama özellikleri bulunacaktır.

Kamera üzerinde en az 4 bölgede maskeleme yapılabilecektir.

Kamera üzerine en az 1 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm çıkışı olacaktır.

Kamera görüntüsü üzerine tarih ve kamera ismi gibi bilgiler yazılabilecektir.

Kamera üzerinde G.711 kodlamayı destekleyen, mikrofon girişine sahip olacaktır.

Kamerada CVBR/VBR ve CBR video kodlama özelliği olmalı, bu sayede fps değerine göre veya band genişliğine göre ayarlama yapılabilecektir.

Kamera video akışı unicast ve multicast olarak ayarlanabilecektir. Unicast modunda aynı anda en az 5 kullanıcı, multicast modunda ise sınırsız sayıda kullanıcı destekleyecektir.

Kamera gövdesi ile birlikte en az IP66 standartında olacaktır.

Kamera –40°C ile +55°C sıcaklıkları arasında ve %20 ile %80 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.

Kameraya standart web tarayıcılar aracılığıyla ulaşılabilmeli ve kullanıcı yetkileri dahilinde kamera özellikleri konfigure edilecektir.

Kameranın flicker kontrolü 50 Hz – 60 Hz olacaktır.

Kameranın iris kontrolü ile beyaz ışık dengesi otomatik ve manuel ayarlanabilir olacaktır.

Kameranın day/Night Kontrolü otomatik ve manuel ayarlanabilir olacaktır.

Kameranın alarm girişi ve çıkışlarını bağlamak için I/O terminalleri olacaktır.

Kamera üzerinde RJ-45 konnektörünün girebileceği Ethernet portu olacaktır.

Kamera 12 VDC ve/veya 24 VAC ve IEEE 802.3af standardında PoE desteği olacaktır.

FCC, CE ve UL sertifikasyonlarından en az ikisine sahip olacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Standartlar ve Yönetmelikler

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği,

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

TS EN 62305 Yıldırımdan Korunma Standartı

Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi

Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Bölge Elektrik Dağıtım İşletmeleri İstek ve Şartları ile Yürürlükteki Yönetmelikleri

TEİAŞ İstek ve Şartları ile Yürürlükteki Yönetmelikleri

Tüm İlgili Asansör Yönetmelikleri

Sığınak Yönetmeliği

İmar Yönetmeliği

Enerji Performans (verimliliği) Yönetmeliklerinin yürürlükteki en son halleri geçerli olacaktır.

Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi

Türk Standartları (TS / TS EN)

Europian Norm (EN)

German Standart (VDE)

British Standarts (BS)

France Standarts (NF / AFNOR)

National Fire Protection Association (NFPA)

National Electric Code (NEC)

American National Standarts Institute (ANSI)

Electrical Testing Laboratories (ETL)

Instute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

Illuminating Engineering Society (IES)

International Comission on Illumination (CEI)

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Underwriter’s Laboratories Inc (UL)

International Electrotechnical Commission (IEC)

Mühendislik Raporu

Kensel Tasarım El Kitabı

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Ethernet < Fast Ethernet < Gigabit Ethernet < 10Gbps Ethernet Teknolojileri

Günümüz internet teknolojisinde hızın önemi tartışmasız bir noktadadır. Gelişen ağ teknolojilerini göz önünde bulundurduğumuzda internet hızının sürekli olarak gelişmesi söz konusudur. Ağ bağlantıları için kullanlan 10bps Ethernet teknolojisinin yeterli olmaması nedeniyle önce 100 Mbps Fast Ethernet teknolojisi geliştirildi.

Daha sonra 1000 Mbps hızına sahip Gigabit Ethernet teknolojisi geliştirildi. Gigabit Ethernet, Ethernet ve Fast Ethernet teknolojisinin genişletilmiş halidir. Gigabit Ethernet, Ethernet ve Fast Ethernet ile tam uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

Ethernet Nedir?

Ethernet, 1970 yılları sonunda PARC- Palo Alto Research Center’da yapılan çalışmalarda oluşturulmuştur. Ethernet, verilerin kabloyla iletilmesini sağlayan bir teknolojidir. Ethernet, bilgisayarlar arasında ağ oluşturmayı sağlar.

Bilgisayarların Ethernet aracılığıyla birbirlerine bağlanabilmeleri için Ethernet kartı verilen bir donanım kullanılır. Ethernet çeşitleri; Ethernet (2.94 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) ve Gigabit Ethernet (1 Gbps) ve 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)”dir.

Gigabit Ethernet Nedir?

Ağ bağlantıları için kullandığımız 10 Mbps (10 Base -T) Ethernet ve 100 Mbps (100 Base -T) ve Fast Ethernetin genişletilmiş halidir. Kısaca Gigabit Ethenet, Ethernet’ten 100 kat, Fast Ethernet’ten 10 kat, Ethernet’ten de 100 kat hızlıdır. Ethernet ve Fast Ethernet bağlantıları ile tam uyumludur. Orijinal Ethernet 802.3’de tanımlanan Frame Format, CSMA/CD protokol, Flow Control gibi özelliklere sahiptir.

Gigabit Ethernet Çözümleri

DC researc’ün 1996’da yaptığı araştırmaya göre, kurulmuş olan bağlantıların yüzde 80’ini Ethernet teknolojisi oluşturmaktadır. Ethernet’in üstünlüğü 1998’de devam etmiş ve Gigabit Ethernet’e geçiş başlamıştır.Üretici ve ürünlerdeki geniş yelpaze Ethernet ürün fiyatlarının düşük olması Gigabit Ethernet’e geçişi başlatmıştır. Gigabit Ethernet, Ethernet’in yerini almıştır.

Gigabit Ethernet, 1998 yılında fiber kablo üzerinden 1000 Mbps hızında iletişim sağlamak üzere bir standart olarak belirlendi ve 2000 yılı başlarında ise bakır UTP kablolar üzerinden 1000 Mbps hızında veri taşıyabileceğimiz standardı da kabul edildi. Mevcut kategori 5 kablomuzu değiştirmeden ağları Gigabit Ethernet teknolojjisi ile tanıştıran bu teknoloji giderek yaygınlaşmıştır.

Gigabit Ethernet Avantajları

Yüksek bant genişliği ile darboğazları ortada kaldırır. Kategori 5 kablolama yapılmış ağlara kablolar değiştirilmeden uygulanabilir. Full-duplex özelliği ile iki yönlü veri transferi yapılabilir. OpS özellikleri ile eş zaanlı iletim gerektiren uygulamalarda (VoIP, video konferans gibi) performans sağlar. Ekonomiktir.

Gigabit Ethernet Çeşitleri

Gigabit Ethernet ailesinin FO kablo için 1000Base-LX, 1000Base-SX ve 1000Base-CX (Bunlar 802.3z ile tanımlanmıştır); UTP bakır kablo için 1000Base-T (802.3ab ile belirlenmiştir) olarak adlandırılan türevleri vardır.

1000Base -LX

FO kablo kullanılmasına dayanır. Tek modlu fiber (single mod fiber, SMF) veya çok modlu fiber (Multi Mod Fiber, MMF) kablo kullanılabilir; SMF kablo ile 3 km mesafe bağlantı yapılabilir; 50 micron MMF kablo ile 550m, 62,5 micron MMF kablo 440m’ye kadar gidilebilmektedir. Yarı çift yönlü (half-duplex) veya tam çift yönlü (full duplex) çalışabilir.

1000 Base – SX

MMF kablo kullanılmasına dayanır. 50 micron MMF kablo ile 550m, 62.5 micron MMF kablo 260 m uzaklığa gidilebiliyor. 1000Base-LX ile daha çok uzak mesafede bağlantılar amaçlanmışken, 1000Base-SX ile ucuz yatay kablolama ve çok uzakta olmayan omurgaya bağlantı amaçlanmıştır.

1000Base – CX

Bakır kablo (copper twinax) kullanılmasına dayanır; genel olarak çok yakın (25m’ye kadar) mesafedeki bağlantılar için tanılanmıştır.

1000Base-t

Bu standart ile Gigabit Ethernet’in alışılagelen Cat5 UTP kablolama (4 çiftli) alt yapısı üzerine çalışılması amaçlanmıştır. Daha önceki LX, SX ve CX tanımlamaları 802.3z altında toplamışken, 1000Base-T, 802.3ab adı altında tanımlanmıştır. Bu standartta bağlanacak iki uç arası 100m’ye kadar olabilir; ağın çapı ise 200m’ye çıkabilir.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS SABİT KAMERA ŞARTNAMESİ

Bu şartname kapsamında, güvenlik kamerası direklerinde kullanılacaktır.

Kamera, bullet tipinde bir kamera olacaktır. Balistik Sabit Kamera Muhafazası kullanılması durumunda box tipi kamera kullanılabilecektir. Dome tipinde bir kamera olmayacaktır.

Kamera, progresif taramalı, Multicast destekli, IP tabanlı olacaktır.

Kamera, görüntü (İmage) Sensörü en az 1/3” MOS veya CMOS olacaktır.

Kamera, en az 3800×2160 çözünürlükte olacaktır.

Kameranın SD veya SDHC veya SDXC desteği olacak ve üzerinde en az 128 GB’lık hafıza kartı takılı olarak montajı yapılacaktır. Hafıza kartı yüklenici tarafından sağlanacaktır. Hafıza karta erişim şifreli olacaktır. Ayrıca proje kapsamında edinimi yapılacak her bir kamera için en az 128 GB’lık yedek hafıza kartı idareye teslim edilecektir. Hafıza kartı şifresi İdare/Kullanıcı Birim tarafından belirlenecektir.

Kameranın ONVIF Profile S ve G desteği olacaktır.

Kamera; H.264 ve H.265 formatlarını destekleyecektir. H.264 kayıt formatında olmak üzere en az 3800×2160 çözünürlüğünde ve akış hızı 20 fps (resim/saniye) olacak şekilde görüntü verebilecek olup, en az dual stream çalışabilecektir.

Kamera, en az 3800×2160 çözünürlükteki görüntüyü destekleyecek varifocal (bakış açısı otomatik ayarlanabilir-odak noktası otomatik ayarlanabilir) lens’e sahip olacaktır. Lensin kısa odak mesafesi en fazla 5.1 mm olacak, uzun odak mesafesi en az 8.6 mm olacaktır. Operatör, kameranın bakış açısını, belirtilen aralıklarda web ara yüzü üzerinden ya da client yazılım üzerinden değiştirebilecektir. Söz konusu lens,  megapiksel kamerayı destekler özellikte ve kamera ile aynı marka olacaktır. Kamera ile aynı marka-model lens bulunmaması halinde lensin bahse konu marka-model kamera ile test edilip %100 performans verdiğine dair kamera üreticisi onaylı yazı alınacak ve muayene ve kabulden önce İdareye/Kullanıcı Birime tutanakla birlikte teslim edilecektir.

Kamera, gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) en az 0,22@F1.2 ya da 0,28@F1.3 ya da 0,30@F1.4 ya da 0,40@F1.5 ya da 0,51@F1.6 Lux veya bu değerlerden daha iyi olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise (varsa IR led kapalı iken), bu değer 0,03@F1.2 ya da 0,035@F1.3 ya da 0,04@F1.4 ya da 0,045@F1.5 ya da 0,05@F1.6 Lux veya bu değerlerden daha iyi olacak ve lens oto iris özellikte olacaktır.

Kamera, enstantane hızı/pozlama süresi (shutter speed) saniyenin en az 1/8.000’i kadar sürede açık kalabilecektir.

Kamera,  mekanik IR kesici filtresine sahip olacak (dijital veya elektronik IR-Cut filtreler gece ve gündüz geçişlerinde kullanılmayacaktır.), gece ve gündüz durumları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve gece-gündüz değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

Kamera; TCP/IP, UDP, HTTPS, UPnP, IGMP, FTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

Kamera, Türkçe ya da İngilizce kullanım kılavuzu ile birlikte verilecektir.

Kameranın arayüzüne erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

Kamera, uzaktan otomatik ve manuel (kamera, ortam şartlarına ve bakış açısındaki değişikliklere (kameranın optik zoom seviyelerine) göre operatör tarafından herhangi bir işlem yapılmadan kendi kendine netlik ayarı yapacak olup istenmesi durumunda da bu netlik ayarı operatör tarafından kameranın web ara yüzü üzerinden ya da client yazılım üzerinden de yapılabilecektir.) netlik ayarı yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

Kamera üzerinde Hareket Algılama (Motion Detection) özelliği olacaktır.

Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10 (on) karakter bilgi eklenebilecektir.

Kamera kendi üzerinde ya da harici bir arabirim üzerinde en az 1 (bir) adet alarm giriş ve çıkışlarına sahip olacaktır. Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

Kamera üzerinde Mikrofon / Line In ve Audio Line Out bağlantıları olacaktır.

Yüklenici tarafından tesis edilecek kamera, PoE 802.3af veya PoE 802.3at özelliğe mutlaka sahip olacaktır. Ayrıca 12V DC veya 24V / 50 Hz AC elektriksel besleme bağlantısına da sahip olacaktır.

Kamera en az 0 oC ile +50 oC aralığı çalışabilecektir.

Kamerada en az 100 dB Dynamic Range’e (../Wide/Hide/True vb.)sahip olacaktır.

Kameralarda en az 4 (dört) alanda maskeleme (privacy mask) özelliği olacaktır.

Kamera CE veya UL standartlarından en az birini destekleyecektir.

Kameranın yazılım ve tüm firmware güncellemeleri üreticinin global web sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilecek, güncellemeler HTTP ve FTP/TFTP kullanarak yapılabilecektir.

Kamera, aynı anda bu şartnamenin “Kamera Kayıt Ve Yönetim Sistemi/Yazılımı ile Kamera Kontrol/Görüntüleme ve Yönetim Sistemi/Yazılımı Genel İşleyişi” başlığı altında anlatılan 1. Stream üzerinden, unicast olarak en az 5 (beş) kullanıcıyı destekleyebilecektir. Multicast olarak da sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyebilecektir.”

Bu şartname kapsamında, görüntüleme kameralarında kullanılan her sabit kamera için, kamera üreticisi ile aynı üreticiye ait en az aşağıdaki özelliklere sahip kamera ile bütünleşik ya da ayrı 1 (bir) adet harici tip kamera kutusu (muhafaza) kullanılacaktır.

Kamera, muhafazasıyla birlikte ya da bullet verilmesi durumunda, muhafaza ön camı da dahil olmak üzere ve bullet kameranın kendisinde de IK 10 ve en az IP 66 standartlarına sahip olacaktır.

Kamera, muhafazasıyla birlikte ya da bullet verilmesi durumunda en az – 20 oC ile +50 oC arasında çalışabilecektir.

Kameranın saha dolaplarına veya direklere montajından sonra kameranın data, enerji v.b.  bağlantı kabloları gizli veya kanal içerisinden yapılacak ve açıkta bağlantı kablosu olmayacaktır. Saha dolapları yerde olup, kameraların direklere montajı yapılacak görüntüleme noktalarında; Yüklenici bu maddedeki isterlerin sağlanması için direklere uygun bir montaj aparatı yaptıracak olup, kameralar bu aparat üzerine montajlanacaktır.

Muhafaza %90’a kadar bağıl nemde çalışabilecektir.

KGYS dış ortam saha dolaplarına ve direklere monte edilmeye uygun askı aparatı (wall mount) ile birlikte verilecektir.

Kamera, muhafazasıyla birlikte ya da bullet verilmesi durumunda ön camının kış aylarında buzlanmasını ve buğulanmasını önleyecek özelliğe sahip olacaktır.

Yüklenici tarafından tesis edilecek kamera, stream-authentication özelliğini destekleyecek ve bu özellik açık ve çalışır şekilde teslim edilecektir. Kameraların bu şekilde kullanımı için Netwok Video Kayıt Ünitesi (NVKÜ) ya da teklif edilen diğer ürün ya da sistemlerde herhangi bir lisans gerekmesi durumunda, ihtiyaç duyulan lisans(lar), Yüklenici tarafından, ücretsiz sağlanacaktır.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KGYS 15-30 KVA REGÜLATÖR ŞARTNAMESİ

Regülâtörler tristör statik voltaj regülâtörü olacaktır.

Regülâtörler 3(üç) faz giriş, 3(üç) faz çıkışlı ve faz korumalı olacaktır.

Regülâtörlerin kontrolleri mikro işlemci vasıtasıyla yapılacaktır.

Regülâtörlerin çıkış voltaj kontrolü elektronik olarak yapılacaktır.

Giriş ve çıkış tarafında koruyucu sigorta ve şalter bulunacaktır.

Volt, amper gibi değerlerin görülebilmesi için alfa nümerik display bulunacaktır.

Regülâtör üzerinde şebekeye direk geçiş (by-pass) sağlamak için şalter bulunacaktır.

Regülatörler; şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde veya şebeke gerilimi Faz nötr arası 110 -310 V değerlerinin dışına çıktığında regülatör çıkışını kesmeli, şebeke limitler dahiline geri geldiğinde otomatik start yapabilecektir.

Regülâtörler bilgisayar türü nonlinear yüklerde akım çekildiği durumlarda da sağlıklı çalışmaya devam edebilmeli, akım ve gerilim değerlerini doğru gösterecektir.

%101 – 125 yük için 3 (üç) dk, %126 – 150 yük için 10 (on) sn besleyecek, bu sürelerin sonunda regülatör çıkışını kesecek, şebeke limitler dahiline geri geldiğinde otomatik start yapabilecektir.

Regülâtörün düzeltme hızı min. 400 – 500 V/sn. olacaktır.

Regülâtör mevcut Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynakları ile uyumlu çalışacaktır.

Regülâtörler en az IP 20 standardında olacak ve galvaniz tip kabine sahip olacaktır.

Regülâtörler -10 oC ile +40 oC sıcaklık aralığında çalışabilecektir.

Regülatör girişi faz nötr gerilimi 110 V – 310 V sınırları içinde kaldığı sürece, çıkışı 220/380V ± %4 sınırları içerisinde kalacaktır.

Regülâtörler bir “RMU” ile uzaktan izlenebilecek ve yönetilebilecektir.

Regülâtörlerin topraklama tesisatı bina topraklamasından bağımsız bir şekilde ayrıca yapılacaktır. Topraklama tesisatı yürürlükte olan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde ve değerlerde yapılacaktır. Yapılacak bu iş ve işlemler, topraklama ölçmeye yetkili serbest müşavir mühendis (SMM) belgesine sahip mühendis tarafından hazırlanacak rapor ile doğrulanacaktır. Bu rapor muayene ve kabulden önce İdareye/Kullanıcı Birime tutanakla teslim edilecektir. Regülâtörlerin topraklaması için mevcut şaftlar ve uygun güzergâhlar kullanılacaktır.

Kurulacak olan birimde herhangi bir jeneratör olması durumunda tüm kablolama ve bağlantılar jeneratör ve regülatör eş zamanlı (aynı anda) olarak çalışmayacak şekilde yapılacaktır. Bunun için gerekli olacak tüm malzeme ve donanımlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.